Barnhälsovårdens basprogram

Hos Kulans BVC kan du lista ditt barn för att få tillgång till vårt Basprogram.
Alla besök på barnavårdscentralen är gratis.
Vid varje kontakt går vi igenom barn/familjesituation, tillväxt, hälsosamtal och ev. åtgärder.

Vi samarbetar med barnläkare, barnmorska, MBHV-psykolog och Socialtjänsten.

Kulans BVC följer basprogrammet inom Region Skåne och i det ingår:

Barnets ålder Typ av besök
1-3 veckorHembesök och besök på BVC hos sköterska
4 veckorUndersökning/utvecklingsbedömning hos läkare
6-8 veckorUtvecklingsbedömning hos sjuksköterska
3-5 månaderVaccination hos sjuksköterska
6 månaderUndersökning/utvecklingsbedömning hos läkare
8 månaderHembesök av sjuksköterska
10 månaderUtvecklingsbedömning hos sjuksköterska
12 månaderVaccination och undersökning hos läkare
18 månaderVaccination, utvecklingsbedömning hos sköterska
2,5 – 3 årUndersökning hos läkare och utvecklingsbedömning (språk- och tal)
4 årUndersökning och utvecklingsbedömning (syn- och hörsel) hos sköterska
5 årVaccination

BHV-programmet – Översikt (PDF)

Barnhälsovårdens nationella program