Barnhälsovårdens basprogram

Hos Kulans BVC kan du lista ditt barn för att få tillgång till vårt Basprogram.
Alla besök på barnavårdscentralen är gratis.
Vid varje kontakt går vi igenom barn/familjesituation, tillväxt, hälsosamtal och ev. åtgärder.

Vi samarbetar med barnläkare, barnmorska, MBHV-psykolog och Socialtjänsten.

Kulans BVC följer basprogrammet inom Region Skåne och i det ingår:

 

Barnets ålder
Typ av besök
1-3 veckor Hembesök och besök på BVC hos sköterska
4 veckor Undersökning/utvecklingsbedömning hos läkare
6-8 veckor Utvecklingsbedömning hos sjuksköterska
3-5 månader Vaccination hos sjuksköterska
6 månader Undersökning/utvecklingsbedömning hos läkare
8 månader Hembesök av sjuksköterska
10 månader Utvecklingsbedömning hos sjuksköterska
12 månader Vaccination och undersökning hos läkare
18 månader Vaccination, utvecklingsbedömning hos sköterska
2,5 – 3 år Undersökning hos läkare och utvecklingsbedömning (språk- och tal)
4 år Undersökning och utvecklingsbedömning (syn- och hörsel) hos sköterska
5 år Vaccination

BHV-programmet – Översikt (PDF)

Barnhälsovårdens nationella program