Kulans BVC i Helsingborg


Välkomna alla nyblivna föräldrar till Kulans Bvc!

KULANS BVC kör igång föräldraträffar torsdagen 27/9
Klockan 10:00 välkomnar vi er med barn 0-6 månader där vi pratar om det första halvåret.
Klockan 15:00 välkomnar vi er med barn 6-12 månader där vi pratar om det andra halvåret.

Varmt Välkomna hälsar Cogna och Anneli!

När ni har fått barn är ni välkomna till oss.
Vår uppgift är att tillsammans med er se till att ert barn får den hälsovård som behövs för att utvecklas, växa och må bra.

Vi finns också här för att ge er som föräldrar stöd i er föräldraroll. Vi arbetar efter de nationella riktlinjer som finns för barnhälsovården i Sverige. All barnhälsovård i Sverige är gratis.

Vi följer barnets utveckling och hälsa upp till sex års ålder vid era besök. Vid behov gör vi extra uppföljningar av barnets hälsa eller hjälper er att komma i kontakt med våra samarbetspartners barnläkare, psykolog eller andra specialister.

Vi erbjuder också råd och stöd om amning samt vaccination enligt Region Skånes barnvaccinationsprogram.

Under barnets första år erbjuder vi också föräldragrupper där ni får träffa andra föräldrar och samtala om olika ämnen som rör barn.

 

Vi samarbetar regelbundet med:

Barnmorskemottagningen, Barnläkare, MBHV-psykolog och Socialtjänsten