Skip to content

Barnmorskemottagning och BVC med det lilla extra!

Mammakulan vill ge bästa tänkbara omhändertagande för alla patienter. För oss är det viktigt att kunna göra skillnad vid varje möte och att hela tiden göra det lilla extra för dig som är patient. Mammakulan har nära samarbete med Helsingborgs Vårdcentral, Helsingborgs BVC och Helsingborgs Barnmorskemottagning.

Barnmorskemottagningen Mammakulan
med filial i Viken och Oceanhamnen

Vi erbjuder följande föräldrakurser:

 • Förlossningsförberedande kurs samt BB, amning & eftervård.
 • Relation-och Nätverkskurs
 • Psykoprofylaxutbildning

Mammakulan hjälper gärna dig/er med:

 • Rådgivning inför graviditet
 • Graviditetsövervakning / mödrahälsovård
 • Ultraljud vid graviditet
 • NIPT
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Provtagning gällande sexuellt överförbara sjukdomar (STI)
 • Gynekologisk cellprovskontroll
 • Lättare gynekologisk undersökning
 • Provtagning för bakteriell vaginos
 • Byte av prolapsring
 • Klimakterierådgivning
 • Motiverande samtal

Vi erbjuder även kontakt med fysioterapeut specialiserande på kvinnor under och efter graviditet (bäckensmärta, diastas, stress och spänningsproblematik). Men även för kvinnor i klimakteriet (akupunktur) och för de med utredd endometrios (smärtlindring) och kvinnor med ansträngningsinkontinens och svag bäckenbotten.

Vi har vårdavtal med Region Skåne.
Uteblivna besök (inom 24 h) debiteras.

Personer med följande symtom ska kunna bokas till barnmorska på barnmorskemottagning för en första undersökning och bedömning:

 • avvikande vaginal flytning
 • klåda
 • önskan om menstruationsförskjutning
 • smärtsamma menstruationer
 • önskan om gynekologisk undersökning hos barnmorska för andra besvär

Patientavgiften är 200 kronor för dessa besök

Kulans BVC i
Helsingborg och Viken

Välkomna alla nyblivna föräldrar till Kulans BVC!

När ni har fått barn är ni välkomna till oss.
Vår uppgift är att tillsammans med er se till att ert barn får den hälsovård som behövs för att utvecklas, växa och må bra.
Vi finns också här för att ge er som föräldrar stöd i er föräldraroll. 


OBS! Om ditt barn är sjukt eller om du har frågor kring sjukdom, vänligen kontakta din vårdcentral i första hand.

Vi arbetar efter de nationella riktlinjer som finns för barnhälsovården i Sverige. All barnhälsovård i Sverige är gratis.

Vi följer barnets utveckling och hälsa upp till sex års ålder vid era besök.

Vid behov gör vi extra uppföljningar av barnets hälsa eller hjälper er att komma i kontakt med våra samarbetspartners barnläkare, psykolog eller andra specialister.

Vi erbjuder också råd och stöd om amning samt vaccination enligt Region Skånes barnvaccinationsprogram.

Under barnets första år erbjuder vi också föräldragrupper där ni får träffa andra föräldrar och samtala om olika ämnen som rör barn.


Vi samarbetar regelbundet med:

Barnmorskemottagningen, Barnläkare, MBHV-psykolog och Socialtjänsten.

Varsågoda!

Här bjuds det på en visning av bland annat Mammakulans barnmorska Maria.

Vi sträcker på oss extra för att vår mottagning har barnmorskor som även arbetar på förlossningen. Då och då händer det att våra patienter blir omhändertagna av sin Kulan barnmorska även på förlossningen. Vilken lycka❣️

Denna film visar på ett så oerhört fint sätt arbetet och omhändertagandet på Förlossningen och BB i Helsingborg.

CLOSE
CLOSE