Basprogram för gravida

Graviditetsvecka
Typ av besök
6-8 Hälsosamtal
10-11 Inskrivningsbesök
12-13 KUB eller Tidig Ultraljud
15 Telefonsamtal med din barnmorska
18-20 Rutinultraljud
21 Barnmorskebesök
24 Barnmorskebesök
28-29 Glucosbelastning/Barnmorskebesök
31 Barnmorskebesök
33-34 Barnmorskebesök
35-36 Barnmorskebesök/Sammanfattning
37-38 Barnmorskebesök
39-40 Barnmorskebesök
41 Barnmorskebesök
42+0 Till Helsingborgs Lasarett; Obstetrisk mottagning för bedömning inför igångsättning.