NIPT

Hos Mammakulan utför vi testet NIPT (Non-Invasive Prenatal Test), ett test som har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomförändringar hos det ofödda barnet.

Kostnaden för provtagning täcks inte av offentlig sjukvård.

Hur genomförs NIPT?
Testet NIPT görs genom ett blodprov från den gravida kvinnan. Testet tas mellan graviditetsvecka 10-24 och mäter det fria DNA som kvinnan har i sitt blod under dessa veckor. Testet är enkelt och medför ingen risk för missfall och provet ger ett säkrare resultat än KUB.

Önskar du genomföra testet rekommenderar vi att ni gjort ett ultraljud innan provtagningen för att verifiera graviditeten och få information om antalet foster.

Uteblivet besök gällande tid du själv bokat, debiteras avgift med 300 kr.

Kontakta oss på Mammakulan om du har några frågor!

Läs mer om NIPT på 1177


Tillbaka