Cellprov

Till oss på Mammakulan är du alltid välkommen att göra din gynekologiska cellprovtagning.

I Skåne erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 70 år regelbunden cellprovskontroll. För kvinnor i åldern 23-49 sker provtagning vart tredje år och för kvinnor i åldern 50-70 vart femte år.
Gynekologiskt cellprov tas på kvinnor för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cellförändringar som riskerar att utvecklas till cancer om de inte behandlas. Du som har fått hem ett självtest kan om du önskar ta med dig ditt test för provtagning hos oss på Mammakulan.

Gravida kvinnor
Om du som blivit kallats är gravid, oavsett graviditetsvecka, rekommenderas provtagning.

Cellprovskontroll är kostnadsfritt.

Uteblivet besök gällande tid du själv bokat, debiteras avgift med 300 kr.

Besöket tar cirka 15 minuter. Provsvar erhålls inom 6-8 veckor.

Kontakta oss på Mammakulan om du har några frågor!


Länkar:

Region Skånes råd om cellprov


Tillbaka