Barnmorskemottagning

Välkommen att kontakta oss på Mammakulan för att boka ett inskrivningssamtal!

Vad händer hos barnmorskan?
Vid Hälsosamtal och Inskrivning träffar du en av våra barnmorskor och ni pratar då om graviditeten, din hälsa, om förväntningar och oro som ni kanske har. Vi talar också om kost, motion, droger, alkohol och fosterdiagnostik.

Tillsammans med barnmorskan gör ni upp en vårdplan för graviditeten. Behöver ni träffa läkare bokas en tid för detta så snart som möjligt.

Vi ger er den tid som ni behöver
Hos oss på Mammakulan ser vi till att vara tillgängliga för våra blivande föräldrar för att hjälpa er genom hela graviditeten. Varje graviditet är individuell och unik så vi ser alltid till att anpassa vården och kontroller efter ditt behov och önskemål.

Se vårt basprogram för gravida här!

Kontakta oss på Mammakulan om du har några frågor!


Tillbaka