Skip to content
Barnmorskemottagningen Mammakulan
med filial i Viken och Oceanhamnen

Vi erbjuder följande föräldrakurser:

 • Förlossningsförberedande kurs samt BB, amning & eftervård.
 • Relation-och Nätverkskurs
 • Psykoprofylaxutbildning

Mammakulan hjälper gärna dig/er med:

 • Rådgivning inför graviditet
 • Graviditetsövervakning / mödrahälsovård
 • Ultraljud vid graviditet
 • NIPT
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Provtagning gällande sexuellt överförbara sjukdomar (STI)
 • Gynekologisk cellprovskontroll
 • Lättare gynekologisk undersökning
 • Provtagning för bakteriell vaginos
 • Byte av prolapsring
 • Klimakterierådgivning
 • Motiverande samtal

Vi erbjuder även kontakt med fysioterapeut specialiserande på kvinnor under och efter graviditet (bäckensmärta, diastas, stress och spänningsproblematik). Men även för kvinnor i klimakteriet (akupunktur) och för de med utredd endometrios (smärtlindring) och kvinnor med ansträngningsinkontinens och svag bäckenbotten.

Vi har vårdavtal med Region Skåne.
Uteblivna besök (inom 24 h) debiteras.

Personer med följande symtom ska kunna bokas till barnmorska på barnmorskemottagning för en första undersökning och bedömning:

 • avvikande vaginal flytning
 • klåda
 • önskan om menstruationsförskjutning
 • smärtsamma menstruationer
 • önskan om gynekologisk undersökning hos barnmorska för andra besvär

Patientavgiften är 200 kronor för dessa besök